Förskola

Vi utgår från Maria Montessoris tro på barnet och dess inre resurser. Att varje barn har en inre drivkraft, strävan och lust till arbete och lärande.

Åk F-5

Vi jobbar ålders-
integrerat i grupper 6-9 år och 9-12 år. Montessorifilosofin genomsyrar all vår undervisning: “Hjälp mig att tänka själv”

Fritids

Vi är en integrerad del av skolan och barnens lärande. Lek, skapande och fysisk aktivitet är en viktig del i vår eftermiddags-verksamhet.

Åk 6-9

Vi fortsätter att träna våra tonåringar att tänka själva, arbeta ämnesövergripande och att arbeta både med hand, hjärna och hjärta.

Välkommen till Casa julbasar 23 november!

18 Nov Välkomna alla till Föräldraföreningens årliga julbasar på Casa den 23 november, kl 12-15. Starta julen genom ett besök på skolan som denna dag erbjuder lotterier, hembakat, julblommor & dörrkransar, godis och andra läckerheter, samt lunchkafé i det kulturmärkta Kulturrummet. Alla från allmänheten är välkomna! För mer information se nedan.   ...

Mina sidor

På gång

15 jun-18 aug SOMMARLOV

Läsårstider

13-14 aug Studiedagar: Förskola & Fritids STÄNGDA
19 augusti LÅ 20/21: Läsårsstart
18 december LÅ 20/21: Avslutning höstterminen
12 januari LÅ 20/21: Start vårterminen
11 juni LÅ 20/21: Skolavslutning

Matsedel

Matsedeln är inte uppdaterad