Om oss

Montessoriskolan Casa är en skola för hjärtat, hjärnan och handen.
Hos oss möter du engagerade och välutbildade lärare som har i uppgift att möta och stimulera varje barns drivkrafter och behov.

Vi erbjuder en medveten förskoleverksamhet respektive skolverksamhet för barn/elever upp till 16 års ålder. Skolans pedagogiska grundidé vilar på Montessoripedagogiken, forskning och beprövad erfarenhet.

Skolans pedagogiska grundidé vilar på Montessoripedagogiken, forskning och beprövad erfarenhet

Vårt uppdrag är att ge varje barn/elev goda kunskaper och att bidra till att var och en av våra elever får de bästa förutsättningarna för att växa till en harmonisk och handlingskraftig människa. Att de får en god självkänsla, som effektivt och positivt kan bidra till samhället och världen utifrån de kunskaper och den värdegrund som anges i läroplaner och kursplaner.

Montessoriskolan Casa är en fristående skola belägen i Bö Herrgård, centralt i Göteborg. Huvudman är stiftelsen Casa dei Bambini. Våra barn och elever kommer från olika stadsdelar i Göteborg och även från våra kranskommuner.

Lokalerna för de yngsta och de äldre barnen är varsamt renoverade, där mycket av den gamla miljön i form av kakelugnar och målningar finns bevarade. Huset där barnen från 6 till 8 år arbetar är relativt nybyggt med en vacker och funktionell utformning.

Vad barnen och eleverna ska lära sig utgår från de nationella styrdokumenten och våra egna lokala planer. Hur lärandet o växandet ska gå till utgår från Montessoripedagogiken som du kan läsa mer om på sidan om pedagogik.

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes