Ansökan och köprinciper

ANSÖKAN OCH KÖPRINCIPER TILL VÅR FÖRSKOLA OCH SKOLA


På Montessoriskolan Casa sker årligen en antagning till förskolan samt till förskoleklass och åk 6 i skolan. Beroende på hur vår platssituation ser ut kan också antagning förekomma till övriga årskurser.

Vi har totalt ca 38 platser på förskolan. I skolan har vi 60 platser i åk F-2 (lågstadiet) respektive i åk 3-5 (mellanstadiet) samt 30 platser i respektive årskurs i åk 6-9 (högstadiet). Låg och mellanstadiet har 20 barn per årskurs. Den årliga antagningen av nya barn sker till varje nytt läsår på såväl förskolan som skolan. Ovan beskrivna platsförutsättningar innebär att vi varje år kan anta:

  • Årligen ca 12 nya barn till förskolan
  • Ca 8 elever till förskoleklass
  • Ca 10 elever till åk 6

Utöver ovan regelbundna antagning inför varje nytt läsår tar vi in elever löpande om/när det blir lediga platser.

Med undantag för åk 6 påbörjar vi generellt antagningsprocessen runt månadsskiftet februari/mars varje år. Inför åk 6 skickar vi ut en mailförfrågan redan i oktober året innan det är dags att börja 6:an, till alla berörda i kön om intresset för en plats på skolan kvarstår. Inför antagning till övriga aktuella åldersgrupper skickar vi på motsvarande sätt ut en förfrågan via mail om intresse av plats (alt. direkt ett erbjudande om plats) i februari-mars.

Den första, preliminära, antagningen till de aktuella åldersgrupperna/årskurserna beräknas vara klar i månadsskifte mars/april.

Antagningen till förskola är fristående från den till skolan.  Antagning görs utifrån urvalsprinciperna verksamhetsmässigt samband, syskonförtur, montessoriförtur (det senare bara till förskoleklass-åk 9, ej förskolan) och kötid.

I antagningen till förskolan innebär urvalsprinciperna konkret att:

  • Vi i första hand erbjuder plats till barn som har syskon som redan går på vår förskola eller skola. Därefter tar vi in efter kötid.
  • From år 2024 tar vi in barn som fyllt ett år.

I antagningen till skolan innebär urvalsprinciperna att:

  • Våra egna barn från förskolan automatiskt ges plats i förskoleklassen. (På samma grund –principen om verksamhetsmässigt samband – ges barn i förskoleklassen automatiskt plats i åk 1.)
  • För övriga platser erbjuder vi i första hand plats till barn som har syskon som redan går på vår förskola eller skola, och i andra hand till barn som vid antagningen går i en montessori(för)skola och dessutom gått i en montessori(för)skola minst två år vid utgången av läsåret för antagning. Därefter tar vi in efter kötid.
  • Om syskon från olika familjer skulle konkurrera om en plats ges förtur till de(n) som vid antagningen går i en montessori(för)skola och dessutom gått i en montessori(för)skola minst två år vid utgången av läsåret för antagning. Därefter tar vi in efter kötid.

Vi tar emot ansökningar löpande under året. Anmälningar sker via samma webformulär för förskola och skola.

HUR DU ANSÖKER TILL MONTESSORISKOLAN CASA


För att ställa upp ditt barn i kö hos oss klickar du på länken i övre menyn märkt ”KÖANMÄLAN” på startsidan och fyller i web-formuläret. Avsluta med att klicka ”skicka”.

En formell mailbekräftelse på att vi mottagit din ansökan kommer därefter att skickas till de i ansökan angivna vårdnadshavarna inom en månad efter att ansökan inkommit.

UNDER TIDEN NI STÅR I KÖ

Under kötiden är det viktigt att ni vårdnadshavare mailar oss om någon av er under kötiden skulle ändra sina kontaktuppgifter, så vi kan uppdatera er ansökan med dessa uppgifter. Det gör ni på info@casagbg.se.

Er ansökan blir kvar i kön så länge som barnet inte erbjuds en plats eller tills att någon av er meddelar att ni vill ta bort ert barn från vår kö. Notera att det är möjligt att tacka nej till en plats i förskolan och förbli kvar i kön, men om ni skulle tacka nej till ett platserbjudande på grundskolan (åk F-9) förlorar barnet sin plats i kön.

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes