Åk F-5

En dag hos oss

08.30  Barnen arbetar med olika ämnen efter sin egen planering. Eleverna planerar kontinuerligt veckans lärande och får respons av sin mentor. Under förmiddagen lägger vi även in en fruktstund. Varje vecka arbetar vi också med utomhuspedagogik i ”det förlängda klassrummet”. Då gör vi besök till närliggande platser såsom skogen, museum, Universeum och för oss andra intressanta platser som kompletterar vår undervisning.

11.30 – 12.30 alt. 13.00 Lunch och rast

13.00 – På eftermiddagarna kommer fritidsverksamheten,  som bygger på skolans arbete, successivt in, för de yngsta barnen direkt efter lunchrasten vissa dagar i veckan andra dagar något senare, dock senast kl 14, och för de äldre barnen aldrig senare än kl 15.  Inom ramen för fritids får barnen några timmar i veckan praktisk-estetiska ämnen utöver den ordinarie timplanen, då de har slöjd, bild, musik och idrott i små grupper med utbildade lärare för dessa ämnen. För de äldre barnen ingår också resurs, då de får möjlighet att göra sina hemuppdrag eller arbeta vidare utefter sin planering. Under resurstiden finns alltid en pedagog på plats.

Vi följer de nationella kursplanerna, vad barnen ska lära sig, med tillägg att barnen hos oss lär sig engelska från år 1. Hur lärandet hos barnen kan ske utgår från montessoripedagogiken. I vår pedagogik ingår att vi/eleverna arbetar tematiskt med ämnesövergripande teman under en period varje termin. Exempel på sådana teman i de yngre åldrarna är ”Tidslinjen o livets uppkomst”, ”De 5 klasserna av ryggradsdjur”, ”Människans behov”, och i de äldre, ”Kropp och hälsa”, ”Vår fantastiska planet” och ”Världsreligioner”.

Varje år arrangerar vi lägerverksamhet. I F-2 gör lärare och barn besök, och sover över en natt, i lägerskoleformat. I år 3-5 har vi som tradition att åka på fjällutbildning till Vålådalen, en vecka under vårterminen. Andra återkommande aktiviteter och traditioner är att barnen stimuleras att delta och uppträda i musikaler/kabaréer och andra arrangemang.

Lågstadie- och fritidsbyggnaden
Herrgården där mellanstadiet finns

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes