Klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap 7-8 §§  (2010:800) har du som vårdnadshavare  rätt att lämna klagomål på din förskola eller skola. På Montessoriskolan Casa vill vi uppmuntra till synpunkter på verksamheten. Har du idéer, frågor eller klagomål om det som rör ditt barns vardag och skolgång ska du i första hand ta upp det med den/de det berör. Om du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter/klagomål eller om det rör känsliga frågor ska du vända dig direkt till rektor via besök, telefon eller mejl.  Inom sju dagar ska ditt ärende utredas och du ska ha fått ett svar med förslag till åtgärder.
Om du inte är nöjd med svaret eller om klagomålen gäller rektor ska du på samma sätt ta kontakt med ordförande för stiftelsen Casa dei Bambini, huvudmannen för Montessoriskolan Casa, som inom sju dagar utreder och besvarar ditt klagomål.

Så här kan du lämna dina förslag, synpunkter och klagomål: 

– Maila oss på info@casagbg.se

Fyll i, skriv ut och skicka in med post.

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes