Skolhälsovården

SKOLSKÖTERSKA

Linda Enggren
MOTTAGNING
Måndag
Onsdag
Varannan fredag (jämn vecka)
TELEFON
031-40 90 97

SKOLLÄKARE

Ljiljana Vucevic

Skolhälsovårdens övergripande syfte

Skolhälsovårdens arbetar med hälsofrämjande insatser utifrån basprogrammet. Målet är att följa elevernas utveckling, bevara själslig och kroppslig hälsa samt verka för sunda levnadsvanor

Skolsköterskan

Skolsköterskan har öppen mottagning och elever är alltid välkomna för råd och stöd. Eleverna kallas för olika hälsoundersökningar utifrån basprogrammet. Som förälder är man alltid välkommen att höra av sig till skolsköterskan kring frågor rörande barnets hälsa och utveckling.

Skolläkaren

Skolläkaren är på plats en gång i månaden. Önskar man komma i kontakt med skolläkare bokas tid via skolsköterskan.

Samarbete

Skolsköterskan sitter med på EHT (elevhälsoteam) möten som sker var tredje vecka. I EHT ingår rektor, specialpedagog, kurator och psykolog. Detta innebär att personer med olika kompetenser vid behov kan bidra med att skapa ett helhetsperspektiv kring elevens hälsa och utveckling.

Tystnadsplikt

Sjuksköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Välkomna till oss!

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes