Stiftelsestyrelsen

Montessoriskolan Casa drivs av Stiftelsen Casa dei Bambini, som är skolans huvudman. Stiftelsen bildades 1983 och är en icke vinstutdelande stiftelse. Det innebär att alla ekonomiska resurser används i verksamheten och kommer barnen och eleverna till del. Stiftelsens styrelse fastställer skolans långsiktiga strategi vad gäller den pedagogiska och ekonomiska inriktningen och antar skolans årliga budget samt följer upp den. Styrelsen ansvarar för att skolan uppfyller skollagens krav och andra bestämmelser som gäller för verksamheten.   

Stiftelsens styrelse arbetar helt ideellt och består av föräldrar till barn/elever på skolan.

Följande personer ingår i styrelsen:
Maria Thylén – ordförande
Jörgen Vennsten – kassör
Carina Thelandersson – ledamot
Åsa Ashjari – ledamot
Fredrik Lind – ledamot
Styrelsen sammanträder regelbundet och vid mötena deltar också rektor, en personalrepresentant, skyddsombudet och en representant från föräldraföreningen. 

Montessoriskolan Casa är medlem i Idéburna skolors riksförbund, www.ideburenskola.se. Detta är ett nätverk av skolor med en sak gemensamt, vi är inte vinstutdelande. Det finns alltid en elev som behöver mer stöd, och då vill vi inte hamna i en situation där pedagogiska insatser vägs mot vinstutdelning.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss mail.

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes