Fritids

Aktiviteter hos oss

Fritids är en integrerad del med skolan. Som en del av fritidsverksamheten erbjuds barnen från förskoleklass upp till åk 6 bl a textil-, träslöjd, musik och bild med utbildade pedagoger. Under övrig tid går fritidspersonal in och håller i fritidsverksamheten. Fritids består av en avdelning(f-klass upp till åk6) dock väljer vi vissa dagar att dela upp oss på två avdelningar (åk f-2 & åk 3-5).
Barn som börjar dagen före 0730 serveras frukost.

Lågstadiefritids börjar kl 14, utom på tisdagar då vi startar upp kl 13. Vanligen äter vi mellanmål strax efter kl 14. Därefter erbjuder vi olika aktiviteter, bild, drama, programmering samt fri lek inom- och utomhus. På tisdagar går en klass iväg på utflykt,  resterande två klasser är kvar på skolan. Varje elev går alltså på utflykt var 3e vecka. På utflyktsdagarna går vi ut kl 13:00 och är åter på skolan vid kl 16:00.

För mellanstadieeleverna (åk 3-5) börjar den obligatoriska skolan kl. 0830 varje dag och slutar mellan kl. 12.30 och kl. 15 beroende på dag och årskurs. Under den därefter följande fritidsverksamheten sker en kombination av fria och strukturerade aktiviteter. Inom ramen för fritids ges även s.k. resurs, dvs ytterligare tid för eleverna att arbeta med sitt skolarbete under handledning av ordinarie lärare. Många elever ser också denna fritids/resurs som ett tillfälle att göra sina läxor under handledning. Ett annat ickeobligatoriskt inslag som erbjuds eleverna i åk 3-5 är att delta i en körgrupp (”mellanstadiekören”), som leds av en musiklärare. På mellanstadiefritids äter vi mellanmål vid 15.00 måndag-torsdag och 14.30 på fredag. Efter det förflyttar vi oss ner till lågstadiebyggnaden och därifrån går vi oftast ut för olika typer av aktiviteter.

Fritidsverksamheten stänger vanligtvis kl. 17.30.

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes