Förskolan

Vår förskola ligger sedan augusti 2018 på Bögatan 14. Vi huserar i en vacker villa med en underbar fruktträdgård. Förskolan består av två avdelningar med 20 barn vardera, Vågen på entréplanet och Vinden på andra våningen.

Förskolans personal består av engagerade pedagoger med ett tydligt mål – att hjälpa barnen att utvecklas till självständiga människor som står upp för sig själva, för varandra och för naturen – en världsmedborgare. Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga här på förskolan och arbetar, liksom alla skolans stadier, enligt Olweusmodellen för att upptäcka och förebygga kränkande behandling. Här får barnen de verktyg som behövs för att utvecklas till och vara en god kompis.

En dag på Vågen och Vinden

De barn som börjar sin dag här före kl. 7.30 får frukost på förskolan och därefter börjar deras arbetsstund. Arbetsstunden börjar när barnet kommer och håller därefter på till samlingen ca 11.00. Under arbetsstunden väljer barnen vad de vill arbeta med utifrån de presenterade övningarna. När de känner sig hungriga går de till köket för en fikapaus där det bjuds på frukt och där de själva brer sin knäckemacka och fyller sin mugg med vatten.

Vi äter lunch 11.30. Barnen dukar själva sin plats med tallrik, bestick och glas. Under måltiden tränar vi på att äta med stängd mun, be någon att skicka något på ett trevligt sätt och att tänka på varandra genom att se till så att all mat räcker till alla kompisar runt bordet. Måltiden avslutas med att pedagogen vid varje bord läser en bok för barnen.

Efter avslutad lunch tar barnen på sig sina ytterkläder och hjälper varandra ifall en kompis behöver hjälp. Vi vuxna finns med och vägleder, uppmuntrar eller ge barnen de verktyg de behöver för att träna sin självständighet. Vi är ute på vår trädgård från 12.30 till ca 14.15 och då finns det möjlighet att bland annat springa, cykla, bygga, uppträda, odla, tvätta och plocka äpplen. Ibland går vi till förskolans gamla gård som är belägen på Herrgårdsgatan. Vi delar då upp barngruppen. Mindre grupper och olika gruppkonstellationer skapar nya lekkonstellationer vilket utvecklar och utmanar barnens sociala färdigheter. Ca 14.15 går vi in och äter mellanmål. Därefter fortsätter dagen med att barnen väljer vad de vill arbeta med, ute eller inne.

På förskolan ser vi hela dagen, alla dagens moment, som en pedagogisk verksamhet, en dag fylld av olika lärsituationer. Verksamheten erbjuder aktiviteter inom praktiska vardagsövningar, sensorisk träning, läs- och skrivövningar, matematik, kulturämnen samt kreativa aktiviteter inom sång, musik, bild och form.

Föreligger omsorgsbehov efter 1700 sker samverkan med fritidshemmet.

Övrigt
På mitten av höstterminen sätter vi igång med skogsutflykterna. Barnen är delade i tvärgrupper och går till skogen en hel förmiddag för roliga och pedagogiska aktiviteter. De yngsta barnen börjar sina utflykter på våren, då fokus den första tiden är att bygga upp trygghet med kompisar, pedagoger och den nya miljön/arbetssättet.

Musik har vi en gång i veckan, här tränar vi bl.a sånger inför lucia, skolavslutning samt vår kabaré.

Under hösten bjuder vi in till FN-drop in för våra familjer där familjerna själva frivilligt bidrar med något ätbart från jordens alla hörn. I december ordnar vi en Nobelfest på förskolan med prisutdelning, trerätters middag och dans.

Skolans specialpedagog handleder oss och arbetar tillsammans med oss på förskolan för att tidigt upptäcka och hjälpa barn med särskilda behov.

Vi har ett samarbete med föreningen Allas Barnbarn där en äldre person kommer till oss en timme i veckan för att läsa för våra barn.

”Going out” är en viktig del av montessoripedagogiken. Vi ger barnen möjlighet att åka med till olika aktiviteter som exempelvis konstpedagogiska lektioner, konserter, teater, besök på botaniska trädgården samt på en bondgård.

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes