Åk F-5 och Fritids

Åk F-5

En dag hos oss

07.00 – Vi öppnar skolan och personal finns tillgänglig.

08.30  Barnen arbetar med olika ämnen efter sin egen planering. Eleverna planerar kontinuerligt veckans lärande och får respons av sin mentor. Under förmiddagen lägger vi även in en fruktstund. Varje vecka arbetar vi också med utomhuspedagogik i ”det förlängda klassrummet”. Då gör vi besök till närliggande platser såsom skogen, museum, Universeum och för oss andra intressanta platser som kompletterar vår undervisning.

11.30 – 12.30 alt. 13.00 Lunch och rast

13.00 – På eftermiddagarna kommer fritidsverksamheten,  som bygger på skolans arbete, successivt in, för de yngsta barnen direkt efter lunchrasten vissa dagar i veckan andra dagar något senare, dock senast kl 14, och för de äldre barnen aldrig senare än kl 15.  Inom ramen för fritids får barnen några timmar i veckan praktisk-estetiska ämnen utöver den ordinarie timplanen, då de har slöjd, bild, musik och idrott i små grupper med utbildade lärare för dessa ämnen. För de äldre barnen ingår också resurs, då de får möjlighet att göra sina hemuppdrag eller arbeta vidare utefter sin planering. Under resurstiden finns alltid en pedagog på plats.

Vi följer de nationella kursplanerna, vad barnen ska lära sig, med tillägg att barnen hos oss lär sig engelska från år 1. Hur lärandet hos barnen kan ske utgår från montessoripedagogiken. I vår pedagogik ingår att vi/eleverna arbetar tematiskt med ämnesövergripande teman under en period varje termin. Exempel på sådana teman i de yngre åldrarna är ”Tidslinjen o livets uppkomst”, ”De 5 klasserna av ryggradsdjur”, ”Människans behov”, och i de äldre, ”Kropp och hälsa”, ”Vår fantastiska planet” och ”Världsreligioner”.

Varje år arrangerar vi lägerverksamhet. I F-2 gör lärare och barn besök, och sover över en natt, i lägerskoleformat. I år 3-5 har vi som tradition att åka på fjällutbildning till Vålådalen, en vecka under vårterminen. Andra återkommande aktiviteter och traditioner är att barnen stimuleras att delta och uppträda i musikaler/kabaréer och andra arrangemang.

Fritids

Aktiviteter hos oss

Fritids är en integrerad del med skolan. Som en del av fritidsverksamheten erbjuds barnen från förskoleklass upp till åk 5 bl a textil-, träslöjd, musik och bild med utbildade pedagoger. Under övrig tid går fritidspersonal in och håller i fritidsverksamheten. Fritids består av en avdelning(f-klass upp till åk5) dock väljer vi vissa dagar att dela upp oss på två avdelningar (åk f-2 & åk 3-5).

Lågstadiefritids börjar kl 14, utom på tisdagar då vi startar upp kl 13. Vanligen äter vi mellanmål strax efter kl 14. Därefter erbjuder vi olika aktiviteter, bild, drama, programmering samt fri lek inom- och utomhus. På tisdagar går en klass iväg på utflykt,  resterande två klasser är kvar på skolan. Varje elev går alltså på utflykt var 3e vecka. På utflyktsdagarna går vi ut kl 13:00 och är åter på skolan vid kl 16:00.

För mellanstadieeleverna (åk 3-5) börjar den obligatoriska skolan kl. 0830 varje dag och slutar mellan kl. 12.30 och kl. 15 beroende på dag och årskurs. Under den därefter följande fritidsverksamheten sker en kombination av fria och strukturerade aktiviteter. Inom ramen för fritids ges även s.k. resurs, dvs ytterligare tid för eleverna att arbeta med sitt skolarbete under handledning av ordinarie lärare. Många elever ser också denna fritids/resurs som ett tillfälle att göra sina läxor under handledning. Ett annat ickeobligatoriskt inslag som erbjuds eleverna i åk 3-5 är att delta i en körgrupp (”mellanstadiekören”), som leds av en musiklärare. På mellanstadiefritids äter vi mellanmål vid 15.00 måndag-torsdag och 14.30 på fredag. Efter det förflyttar vi oss ner till lågstadiebyggnaden och därifrån går vi oftast ut för olika typer av aktiviteter.

Fritidsverksamheten stänger varje dag 17.30.

Lågstadie- och fritidsbyggnaden med herrgården i bakgrunden där mellanstadiet håller till.

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes