Åk 6-9

En dag på högstadiet

Vi är totalt 120 elever fördelade på 4 huvudsakligen åldershomogena grupper om max 30 elever. Under lektionstid arbetar eleverna under handledning av 2-3 lärare.

Vi börjar skolan mellan 08.15-08.45, beroende på dag och årskurs utom måndagar då förstapasset startar 09.30. På måndagar har vi mentorstid där varje mentor samlar sina elever för planering, uppföljning och mentorsamtal individuellt eller i grupp.

En gång i veckan träffar klassen sina klassföreståndare för klassråd, planering av klassaktiviteter samt gruppstärkande aktiviteter enligt vår likabehandlingsplan.

Förmiddagarna fram till lunchen 12.00 är uppdelade i ett eller två arbetspass. Lektionerna innebär oftast en blandning av lärarstyrda lektioner och eget arbete. Med lärarstyrda lektioner menar vi att alla arbetar med tex SO, NO eller ngt annat ämne. Att träna sig i att arbeta problemlösande och undersökande är en viktig del i vår pedagogik som barnen tränas i från förskolan och uppåt.

Lunch och rast har vi från 12.15-13.00.

Eftermiddagarnas arbetspass pågår oftast fram till 15.00. En eftermiddag i veckan har eleverna sina egna val med koppling till kursplanen. Då väljer man att arbeta med ett specialintresse, det man brinner för eller vill lära sig mer om. Det kan vara allt från att laga mat, arbeta praktiskt eller teoretiskt i NO, arbeta med hantverk och design i textil eller träslöjd, skriva noveller, jobba med bilder – digitalt eller analogt.

För de som önskar serverar vi tisdag- torsdag mellanmål kl 15.00 och vi erbjuder också resurstid i olika ämnen från 15.15 -16.15. Då kan man som elev få extra hjälp av lärarna eller möjlighet att i lugn och ro läsa eventuella läxor innan man lämnar skolan.

Varje år är alla elever i år 7 och 9 med och arbetar med skolans kabaré. Det är eleverna som skriver manus, musik och uppträder med stöd av våra musiklärare.
En annan tradition på skolan är filmprojektet i år 8. Då eleverna i smågrupper skriver manus, filmar och agerar i kortfilmer med stöd av en filmregissör.

Herrgården
Estethuset
Villan (Ma/NO och hemkunskap)

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes