MONTESSORISKOLAN CASA

Montessoriskolan Casa är en fristående skola belägen i Bö Herrgård, centralt i Göteborg. Huvudman är stiftelsen Casa dei Bambini. Våra barn och elever kommer från olika stadsdelar i Göteborg och även från våra kranskommuner. Montessoriskolan Casa är en skola för hjärtat, hjärnan och handen. Hos oss möter du engagerade och välutbildade lärare som har i uppgift att möta och stimulera varje barns drivkrafter och behov.

Drivs med WordPress | Tema: HoneyBee av SpiceThemes